PMI Clean AB

Organisation

Vi är ca 350 medarbetare inräknat ledning och administration, arbetsledare och lokalvårdare. 

För att ha kontroll över våra medarbetares utbildning och kompetens utför vi alla våra uppdrag med egen fast anställd personal.

Våra arbetsledare har lång erfarenhet inom yrket och vet därmed vad som krävs för att utföra arbetet på sätt som resulterar i nöjda kunder. 

Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda såväl arbetsledare som lokalvårdare så att de ska klara av att leverera hög kvalitet till våra kunder.