PMI Clean AB

Administrativ personal

Inom kort kommer vi här publicera kontaktuppgifter till våra duktiga medarbetare inom ledning, driftledning, ekonomi och HR!

Peter Milosevic VD

Tel: 08 – 447 55 50

Carola Palomäki Ekonomi & inköp

Tel: 08 – 447 55 54

David Olsson Personal- & löner

Tel: 08 – 447 55 52

Natallia Kasavets Drift & försäljning

Tel: 08 – 447 55 55

Mirjana Milosevic Drift

Tel: 08 – 447 55 55

Anna Esfandiari Arbetsledare

Tel: 070 – 729 35 44

Vesna Milovanovic Arbetsledare

Tel: 070 – 747 04 10

Maja Oroz Arbetsledare

Tel: 070 – 713 69 63

Zeljko Marinkovic Arbetsledare

Tel: 070 – 48 30 226