Miljöarbete

miljo_forlangd Vi har genomfört en analys av vår verksamhet där vi fokuserat på miljöpåverkande aspekter.

Utifrån denna analys har vi sedan satt upp både kortsiktiga och långsiktiga mål för att vår verksamhet ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt.

För varje uppdrag vi utför tar vi fram en miljöplan som är anpassad efter de förutsättningar som finns hos uppdragsgivaren. När nya beslut ska fattas tar vi alltid hänsyn till vilka miljökonsekvenser detta kan tänkas få.

……………….PMI Clean AB är ISO 14001-certifierat.