Våra Medarbetare

Vår personalstyrka består av ca 250 personer. Vi utför alla våra uppdrag
med egen fast anställd personal och vi använder inte underentreprenörer.

Våra arbetsledare har lång erfarenhet inom yrket och vet därmed vad som
krävs för att utföra arbetet på sätt som resulterar i nöjda kunder. Vi
arbetar kontinuerligt med att utbilda såväl arbetsledare som lokalvårdare
så att de ska klara av att leverera hög kvalitet till våra kunder.

kvalitet_png